Gimnáziumi tagozat

Fontos információk felvételizőknek:

Tisztelt Szülők / Kedves felvételizők!

Fontos információ azon tanulók számára, akik a 2021/22-es tanévre jelentkezési lapot nyújtottak be a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi tagozatára. Mindhárom tanulmányi terület meghirdetésekor motivációs beszélgetést hirdettünk, amit jelenleg nem tudunk a járványügyi helyzetre tekintettel biztonságosan megszervezni jelenléti formában.
Ezért beiskolázási tervünket az alábbiak szerint módosítjuk:

A nyolcadikos diákok esetében a tájékoztatást minden esetben a jelentkezéskor megadott e-mail címre küldjük ki. Ha valaki nem kapja meg a tájékoztató levelet március 2. délig, azt a titkar@gyakorlo-kap.edu.hu e-mail címen jelezze.

Molnár Anna
intézményvezető

Nyolcévfolyamos gimnáziumi tagozat:

A felvételi eljárás rendje a nyolcévfolyamos gimnáziumban

A felvételi eljárás rendje, a jelentkezés módja a tanév rendjében meghatározottaknak megfelelően történik.
Írásbeli vizsga: magyar nyelv és matematika (egységes) valamennyi 4. osztályos tanulónak.
Szóbeli vizsga: motivációs beszélgetés.
A felvételi jelentkezési lapok és a bizonyítvány, tájékoztató (3. év végi és 4. félévi) másolatok iskolánkba történő eljuttatásának határideje: 2021. február 19.
Pedagógiai programunk értelmében saját intézményünk 8. illetve 4. évfolyamára járó tanulóira is azon szabályok vonatkoznak, mint a más iskolából érkezőkre.

Tanulmányi lehetőségek és a tagozat belső kódja a nyolcévfolyamos gimnáziumban:

Képzés belső kódjaÉvfolyamok számaAlkalmazott tantervOktatás
fő jellemzője
Oktatás
egyéb jellemzője
Képzési keretFelvételi
00088Kerettantervre épülő helyi tantervEmelt óraszámú informatikaoktatás
2. idegen nyelv hetedik évfolyamtól
A tanulás tanulása, latin örökségünk elnevezésű tantárgyak oktatása26 főKözponti írásbeli vizsga matematikából és magyarból, motivációs beszélgetés

Az oktatásról:

Idegen nyelv: Az 5-8. évfolyamon egy idegen nyelvet tanulnak diákjaink emelt óraszámban (heti 4-4 órában), csoportbontásban (angol, német vagy francia).
A 9. évfolyamtól lép be a 2. idegen nyelv. Ez angol, francia vagy német nyelv lehet.

Informatika: Az 5-6. évfolyamon az informatikát emelt óraszámban, csoportbontásban 1,5 - 1,5 órában, a 7-10. évfolyamon pedig 2-2 órában tanítjuk.

A belső vizsgákról:

A belső vizsgákról a részletes vizsgaszabályzatot a Pedagógiai Programunkban olvashatja, illetve további információkat a belső vizsgáink aloldalon talál.

Tanulmányutak:

Fontos feladatunknak tartjuk a természet - és környezetvédelem központú oktatást. Ennek keretében igény szerint erdei iskolai programokat, terepgyakorlatokat szervezünk.

Az idegen nyelvek hatékony elsajátítását szolgálják a nyelvi táborok, külföldi tanulmányutak, cserekapcsolataink. Franciaországi és az alakuló osztrák, illetve németországi kapcsolataink, valamint az Angliában tett tanulmányutak biztosítják az eredményesebb nyelvtanulást.


Négyévfolyamos gimnáziumi tagozat

Ugrás a nyílt napjainkhoz és egyéb iskolalátogatási lehetőségekhez.

A felvételi eljárás rendje

A felvételi eljárás rendje, a jelentkezés módja a tanév rendjében meghatározottaknak megfelelően történik minden 8. osztályos diák számára.
A felvételi jelentkezési lapok iskolánkba történő eljuttatásának határideje: 2021. február 19.
A jelentkezési laphoz az Értékelő lap másolatát kérjük csatolni.

Írásbeli vizsga: magyar nyelv és matematika (egységes) valamennyi 8. osztályos tanulónak.

Szóbeli vizsga:
Elbeszélgetés (angol nyelven) az emelt óraszámú angol oktatásra jelentkezők számára, valamint motivációs beszélgetés az emelt óraszámú művészetek oktatásra, valamint a testnevelés tagozatokra jelentkezők számára:

A felvételi vizsgára jelentkezés módja: jelentkezés az egységes írásbeli vizsgára 2020. december 4-ig.
A vizsga követelményei: a központilag kiadott kompetencia alapú feladatlapok.

Tanulmányi lehetőségek és a tagozatok belső kódja a négyévfolyamos gimnáziumban:

A felvételi vizsga menete:

Vizsgaidőpontok:

A vizsga helyszíne: Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár, Béke u. 75.

Az intézményünkhöz jelentkező vizsgázók teljesítményének értékelési módja az alábbi táblázat szerint történik:

Többletpontok kaphatók: nyelvvizsgáért (B1 komplex 15 pont, B2 komplex 20 pont), valamint versenyeredményért (megyei verseny 1-3. helyezésért 15 pont, országos verseny 1-10. helyezésért 20 pont).


A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Nkt.) 4.§ 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű, illetve az Nkt. 4.§ 3. pontjában meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkoznak. Az ezen tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok az Nkt. 51. §-ában leírtak szerint kerülnek meghatározásra.
A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az intézményben.
A kérelmet és a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.

Felvételi feladatsorok: feladatlapok, javítókulcsok, valamint a felvételi eljárással kapcsolatos információk elérhetők a www.oktatas.hu oldalon.

Valamint ajánljuk szíves figyelmükbe a nyílt napjainkat és az egyéb iskolalátogatási alkalmakat.

Az oktatásról:

A 9. évfolyamtól kezdve két idegen nyelvet tanulnak a tanulók csoportbontásban. Ez lehet: angol, francia, német nyelv és olasz. A 9-10.évfolyamon az informatikát heti 2-2 órában tanítjuk, ugyancsak csoportbontásban.

Lehetőség van angol nyelv és testnevelés tantárgyak tanulására emelt óraszámban (heti +2), illetve A 11. évfolyamtól lehetőség van harmadik idegen nyelv választására, ami lehet francia, olasz vagy orosz.

Felkészülés a kétszintű érettségire:

A 11. osztálytól mindkét gimnáziumi képzésben a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára (továbbtanulásra) felkészítő foglalkozásokat szervezünk. Emelt és középszintű érettségi vizsgára felkészítést vállalunk a kötelező vizsgatárgyak mellett minden olyan tantárgyból, melyet Pedagógiai Programunk szerint intézményünkben tanulnak diákjaink, és a tantárgyat osztályzattal értékeljük.
Iskolánkban korszerűen felszerelt szaktantermek, iskolai könyvtár, informatikai termek, interaktív táblák szolgálják a színvonalas oktatást. Tornaterem, kondicionáló terem, műfüves futballpálya, sportpályák és tanuszoda áll tanulóink rendelkezésére.

Az érettségi eredményeink, a felsőfokú oktatási intézményekbe való felvételi arányaink jók (ld. a közzétételi listában)

Tanulóink számára tanulmányi kirándulásokat, színház-, mozi- és hangverseny látogatásokat is szervezünk.


A gimnázium elsősorban azokat a tanulókat várja, akik jó eredményt értek el eddigi tanulmányaik során. A tanulmányi, sport és kulturális versenyeken elért eredmények pontazonosság esetén előnyt jelentenek.

Intézményünk a Kaposvári Egyetem Pedagógiai és Művészeti Kara hallgatóinak gyakorlati képzését ellátja. Iskolánkban általános iskolai (alsó, felső), nyolc és négyévfolyamos gimnáziumi tagozaton folyik az oktatás, illetve a tanító- és tanárjelöltek képzése.

Feladataink: